Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Y tế/Chăm sóc sức khỏe

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP VIỆT NAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Được training các năng chạy ads trên sàn, vận hàng quản lý đa nền tảng
giải thưởng dành cho nhân viên kinh doanh xuất sắc hàng kỳ.