công ty cổ phần đầu tư An Chi

công ty cổ phần đầu tư An Chi

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Kỹ thuật xây dựng/Cơ sở hạ tầng

công ty cổ phần đầu tư An Chi

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Having sale commission.
Social insurance, annual leave, and holidays,… as regulated
bonus on the 13th month’s salary and in Holidays