Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cụm Công nghiệp Koral Bắc Giang

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cụm Công nghiệp Koral Bắc Giang

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cụm Công nghiệp Koral Bắc Giang

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thưởng hấp dẫn