CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN HẠNH

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bán lẻ/Bán sỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN HẠNH

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Hỗ trợ chi phí thực tập
Hỗ trợ thực tập, đồ án,...
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức