Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA E&C

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA E&C

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xuất nhập khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA E&C

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng tháng 13, thưởng dự án, thưởng các ngày lễ tết trong năm
Du lịch hàng năm và nhiều chế độ khác.
Đi làm xa có chế độ nhà ở và các chế độ ưu đãi khác.