CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY ĐỒNG TSM

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY ĐỒNG TSM

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Điện/Điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY ĐỒNG TSM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- Chăm sóc sức khỏe
- Tổ chức du lịch hằng năm