Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

Công ty cổ phần dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Y tế/Chăm sóc sức khỏe

Công ty cổ phần dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Được thưởng KPI tháng, thưởng Lễ, Tết đầy đủ
Được đào tạo, phát triển
Team building, nghỉ mát hàng năm