Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Beam

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Beam

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    19 ngõ 59 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

Beam Technology là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Bim Group, được thành lập năm 2022 với sứ mệnh đóng góp tích cực vào một xã hội bình đằng, hội nhập tài chính toàn diện và cơ hội được tiếp cận các sản phẩm tài chính số về “bảo vệ và đầu tư, tích luỹ” cho mọi người lao động, bên cạnh đó còn đem lại môi trường làm việc tiêu chuẩn quốc tế cho các tài năng trẻ. Trong giai đoạn chiến lược 3 năm đầu tiên này, Beam Technology tập trung phát triển sản phẩm “ứng lương linh hoạt” /EWA để phục vụ nhu cầu tài chính của người lao động thu nhập trung bình và thấp một cách an toàn, có trách nhiệm và mang tính giáo dục về kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính trong bối cảnh nhiều biến động của nền kinh tế.

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Beam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Tháng lương thứ 13
Bảo hiểm sức khỏe
Laptop