CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

  Video

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Phúc lợi

  Thưởng KPI
  Đào tạo, hướng dẫn bài bản

  Vị trí đang tuyển dụng 
  (0 việc làm)

  Tất cả địa điểm
  Công việc mỗi trang: 20
  Trưởng Phòng Kinh Doanh
  Thương Lượng
  Hà Nội
  Hôm nay
  Trang chủViệc làmViệc làm tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA