Công ty Cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh

68 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Điện/Điện tử

Công ty Cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Khám sức khoẻ

Thưởng theo quý, năm làm việc

Đào tạo

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Hoạt động nhóm

Được training trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công ty Cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh