Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM

23 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Bán lẻ/Bán sỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức lương xứng đáng với năng lực và đóng góp của bạn
Du lịch 1 lần mỗi năm
Thưởng lễ, tết; trợ cấp ăn trưa, phí gửi xe…