Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội

Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Bán hàng kỹ thuật

Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng ngày lễ, tết và theo doanh thu của Phòng
Có tham gia BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ theo luật lao động đối với nhân viên ký hợp đồng lao động.