Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng

Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng cuối năm
Du lịch hàng năm