Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần hàng hải MACS (MACS SHIPPING CORPORATION)

Công ty cổ phần hàng hải MACS (MACS SHIPPING CORPORATION)

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  • Liên hệ

    Lê Quốc Cường

Website: www.macsvietnam.com.vn - Thành lập năm 1993 - Số lượng nhân viên 300 - 06 Chi nhánh trực thuộc và 02 Văn phòng đại diện - Tăng trưởng hàng năm: 25% - Cung cấp các dịch vu Logistics, Giao nhận vận chuyển quốc tế, Đại lý tàu biển, Dịch vụ chuyển tải dầu, Kinh doanh khai thác Cảng, Khai thác kho, Vận chuyển hàng nội địa, Dịch vụ chuỗi cung ứng

Công ty cổ phần hàng hải MACS (MACS SHIPPING CORPORATION)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng: tháng 14 (theo kết quả hoàn thành chỉ tiêu)
BHXH, BHYT, BHTN, TNLD, BNN, công đoàn phí: theo quy định
Du lịch: 1 năm/lần