Công ty Cổ phần học viện Công nghệ HUNA

Công ty Cổ phần học viện Công nghệ HUNA

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

Công ty Cổ phần học viện Công nghệ HUNA

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- Chế độ khen thưởng theo quy định của Công ty
- Chế độ BHXH theo quy định pháp luật
- Chế độ trợ cấp đứng lớp theo KPI, dạy thứ 7 và chủ nhật. (Theo Quy định của Công ty (thỏa th

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công ty Cổ phần học viện Công nghệ HUNA