CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

11 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Kỹ thuật xây dựng/Cơ sở hạ tầng

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Lương lên tới 15tr, xem xét tăng lượng theo năng lực
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, có máy tính cho nhân viên