Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Khác

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng tháng 13 và các ngày lễ lớn trong năm
Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm
Đuọcq đóng BH tai nạn 24H