Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty Cổ phần Liên Doanh Emaxx Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên Doanh Emaxx Việt Nam

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Kế toán, Bán hàng

Công ty Cổ phần Liên Doanh Emaxx Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thưởng hấp dẫn
Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp