Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần MHI Việt Nam

Công ty cổ phần MHI Việt Nam

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng

Công ty cổ phần MHI Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 10 đến 20 triệu)
Thưởng theo dự án, thưởng tháng 13
Tham gia các hoạt động đoàn thể và Văn hóa doanh nghiệp