Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần nội thất trẻ Việt Nam,,

Công ty cổ phần nội thất trẻ Việt Nam,,

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Kiến trúc/Thiết kế nội thất

Công ty cổ phần nội thất trẻ Việt Nam,,

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương cứng: 10-15triệu; tùy theo năng lực. Lương tháng thứ 13.
Tạo cơ hội học tâp phát triển chuyên sâu về thiết kế nội thất