Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần Novamedic Việt Nam

Công ty cổ phần Novamedic Việt Nam

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Hóa học/Hóa sinh

Công ty cổ phần Novamedic Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương cơ bản cao, thưởng quý, năm theo doanh số đạt được
BH sức khỏe PVI
Meeting trip, Company trip, Family Day,…