Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƯỜNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƯỜNG PHÁT

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƯỜNG PHÁT

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Tham gia các hoạt động vui chơi du lịch hàng năm của công ty.
Được nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Tham gia các hoạt động vui chơi du lịch hàng năm của công ty.