Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần phát triển năng lượng Ngọc Anh

Công ty cổ phần phát triển năng lượng Ngọc Anh

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng

Công ty cổ phần phát triển năng lượng Ngọc Anh

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng cuối năm + thưởng doanh thu
Bảo hiểm theo chế độ
Du lịch năm cùng nhiều hoạt động khác của doanh nghiệp