CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 2 Ý TƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 2 Ý TƯỞNG

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 2 Ý TƯỞNG

  Video

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Phúc lợi

  Lương: 8-10 triệu tùy theo năng lực, hưởng hoa hồng hấp dẫn, được hướng dẫn đào tạo bán hàng.
  Nghỉ các ngày lễ Tết nhà nước quy định