Công ty cổ phần quản lý thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà Trưng

Công ty cổ phần quản lý thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà Trưng

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

Công ty cổ phần quản lý thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà Trưng

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng theo KPI và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty hấp dẫn

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công ty cổ phần quản lý thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà Trưng