Công ty cổ phần quốc tế Dova Hair

Công ty cổ phần quốc tế Dova Hair

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Nhập khẩu/Xuất khẩu

Công ty cổ phần quốc tế Dova Hair

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại, gửi xe
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Được công ty cấp thiết bị cần thiết khi làm việc