CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE

CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

Trung tâm tư vấn du học SOS là một trung tâm tư vấn du học toàn cầu, có trụ sở chính/chi nhánh được đặt tại Canada, Việt Nam, Indonesia và Hàn Quốc. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giúp cho mục tiêu của các bạn học sinh có thể thành công bằng cách cung cấp tư vấn phù hợp với mục đích của từng cá nhân học sinh và giám sát học sinh liên tục ở địa phương…

CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE
CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE
CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE
CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE
CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE
CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE
CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

miễn phí kiến thức, kĩ năng
cơ hội du lịch nước ngoài sau 1 năm làm việc

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE