Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HSC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HSC

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Tài chính/Đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HSC

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật lao động
Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ theo quy định của Việt Nam