Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Horizon

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Horizon

10 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Luật/Dịch vụ pháp lý

  • Liên hệ

    Phòng Nhân sự

.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Horizon

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th Month Pay
Bonus holidays
Annual Leave

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Horizon