Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời

Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    36 Bạch Đằng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng
  • Ngành nghề

    Xây dựng

.

Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Cạnh tranh đứng đầu thị trường, sẽ trao đổi cụ thể khi bạn ứng tuyển