Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần tập đoàn TingTong

Công ty cổ phần tập đoàn TingTong

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Bất động sản

Công ty cổ phần tập đoàn TingTong

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương : 20,000,000đ - 50,000,000đ
Cổ Phần Thưởng ESOP