Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần tập đoàn TVN

Công ty cổ phần tập đoàn TVN

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng

Công ty cổ phần tập đoàn TVN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Theo dự án
Chế độ phúc lợi và BHXH theo quy định
Có cơ hội phát triển