Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty Cổ phần Thiết bị Xử lý nước SETFIL

Công ty Cổ phần Thiết bị Xử lý nước SETFIL

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    100-499 nhân viên

Công ty Cổ phần Thiết bị Xử lý nước SETFIL

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Công ty chưa cập nhật thông tin về phúc lợi.

Công ty chưa cập nhật thông tin về phúc lợi.