Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

7 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Bán hàng

Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Đầy đủ BHXH, BHYT như quy định của nhà nước