Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BSS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BSS VIỆT NAM

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BSS VIỆT NAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Tham gia đóng bảo hiểm và theo quy định của pháp luật.
Hằng năm công ty tổ chức du lịch cho nhân viên
Môi trường làm việc năng động, thân thiện