CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bán lẻ/Bán sỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Lương không giới hạn bao gồm lương căn bản + thưởng KPI quý + thưởng vượt KPI

Khám sức khoẻ

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành

Khác

Có lương tháng thứ 13 và nghỉ lễ theo đúng quy định của nhà nước

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN