Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp

Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Kỹ thuật xây dựng/Cơ sở hạ tầng

Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus: 2 times (Bonus based on of positive profit from company business performance of previous year

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp