Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp

Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Nhà máy sản xuất: Km 2 Đình vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
  • Ngành nghề

    Xây dựng, Sản Xuất, Cơ khí

Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus: 2 times (Bonus based on of positive profit from company business performance of previous year