Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty Cổ Phần Tổng Thầu Xây Dựng Fancons

Công Ty Cổ Phần Tổng Thầu Xây Dựng Fancons

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng

Công Ty Cổ Phần Tổng Thầu Xây Dựng Fancons

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13