CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN ANH ĐÔNG NAM BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN ANH ĐÔNG NAM BỘ

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bất Động Sản/Cho thuê

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN ANH ĐÔNG NAM BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN ANH ĐÔNG NAM BỘ

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương cơ bản 12 triệu+ Hoa hồng+ Thưởng nóng từ 20- 100 triệu.
Hoa hồng cao, chi trả ngay cho nhân viên.
Sản phẩm của công ty có pháp lý rõ ràng, minh bạch.