Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Hà Nội

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng

  • Liên hệ

    nguyễn viết Mạnh

Công ty thành lập được 12 năm ( năm 2005) Thị trường hoạt động chủ yếu tại Hà Nội Công ty có 30 CBCNV, công tác ổn định dài hạn Việc làm rất nhiều: trong các lĩnh vực - Tư vấn quy hoạch 1:500 - Tư vấn Thiết kế ( Công trinhg dan dụng, Hạ Tầng, giao thông, nông nghiệp) - Tư vấn thẩm tra, tư vấn dấu thầu, - Tư vấn quản lý dự án - Tư vấn giám sát

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Hà Nội

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- Thu nhập khởi điểm trên 20 triệu (có thể thỏa thuận thêm khi phỏng vấn)
- Tham gia bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm
- Các chế độ quyền lợi khác theo quy chế chung của Công ty