Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25

Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    89A Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • Liên hệ

    Trần Duy Thuận

89A Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Công ty cổ phần Vinaconex 25 là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây lắp, Bất động sản và Vật liệu xây dựng, hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty

Công Ty Cổ Phần Vinaconex 25

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ: Theo năng lực vị trí công việc đảm nhận