công ty Cổ Phần Xây dựng và thương mại Tổng hợp Hải Anh

công ty Cổ Phần Xây dựng và thương mại Tổng hợp Hải Anh

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Kỹ thuật xây dựng/Cơ sở hạ tầng

Chuyên về xây dựng hạ tầng viễn thpng

công ty Cổ Phần Xây dựng và thương mại Tổng hợp Hải Anh

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

lương thưởng theo quí

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại công ty Cổ Phần Xây dựng và thương mại Tổng hợp Hải Anh