Công ty cổ phần XNK Đầu tư Công nghệ Hà Nội

Công ty cổ phần XNK Đầu tư Công nghệ Hà Nội

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Nhập khẩu/Xuất khẩu

Công ty cổ phần XNK Đầu tư Công nghệ Hà Nội

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Pháp luật