Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh

Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  http://www.thongtincongty.com/company/3f8ac009-cong-ty-co-phan-co-khi-tan-minh/

  Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh
  Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh
  Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh
  Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh
  Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh
  Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh
  Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh

  Video

  Phúc lợi

  Thưởng

  Chế độ thu nhập: thỏa thuận hấp dẫn, hưởng theo năng lực và kết quả kinh doanh

  Du lịch

  Chế độ liên quan đến thưởng ngày nghỉ lễ, tết nguyên Đán, ngày Quốc khánh, ngày Sinh nhật Công ty…

  Phiếu giảm giá

  Chế độ thưởng sản phẩm dành riêng cho nhân viên tư vấn bán hàng và quản lý ngành hàng

  Vị trí đang tuyển dụng 
  (0 việc làm)

  Tất cả địa điểm
  Công việc mỗi trang: 20
  Công ty hiện không tuyển dụng.

  Công ty hiện không tuyển dụng.

  Trang chủViệc làmViệc làm tại Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh