Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt Nam

Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt Nam

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng
Video
Phúc lợi

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    18 Nguyễn Chí Thanh
  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Liên hệ

    VIETCOM-CENTECH

Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (VIETCOM) là Một trong những Công ty hoạt động lĩnh vực CNTT đầu tiên của Việt Nam. VIETCOM hoạt động trogn lĩnh vực CNTT, Điện tử, Điện tử Viễn Thông, Điện Lạnh. VIETCOM là một trong những Công ty Dẫn đầu tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm, phần cứng và giải pháp tổng thể trong lĩnh vực CNTT tại thị trường Việt Nam và Quốc tế.

Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt Nam