Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Cong Ty Hong Dat Quoc Te

Cong Ty Hong Dat Quoc Te

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Tự động hóa/Ô tô

Cong Ty Hong Dat Quoc Te

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th month salary