Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty Hồng Phúc Cleanfast

Công ty Hồng Phúc Cleanfast

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại

Công ty chuyên cung cấp nhân lực của Sài Gòn và Hà Nội, quy mô tuyển dụng 30.000 người/năm

Công ty Hồng Phúc Cleanfast

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

tham quan học hỏi tại Sài Gòn