Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY JFE ENGINEERING CORPORATION NHẬT BẢN - TC THIẾT KẾ XÂY LẮP NMXL CHẤT THẢI RẮN TẠI BẮC NINH

CÔNG TY JFE ENGINEERING CORPORATION NHẬT BẢN - TC THIẾT KẾ XÂY LẮP NMXL CHẤT THẢI RẮN TẠI BẮC NINH

15 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Môi trường/Xử lý chất thải

With the goal of becoming a world-leading "Comprehensive Engineering Company", JFE Engineering delivers products and services which form the foundations of societies and industries.

CÔNG TY JFE ENGINEERING CORPORATION NHẬT BẢN - TC THIẾT KẾ XÂY LẮP NMXL CHẤT THẢI RẮN TẠI BẮC NINH

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th month and Performance bonus
Healthcare and Personal Accident Plan
Shuttle bus from HaNoi