Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty Mekong Cargo Freight

Công Ty Mekong Cargo Freight

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    36 Âu Cơ, Tây Hồ, Việt Nam
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Liên hệ

    mekongcohn mekongcohn

Thông tin về công ty Mekong Cargo Freight, xin xem tại website: http://www.mekongtransport.com

Công Ty Mekong Cargo Freight

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Theo quy định của công ty.