Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty Nhật Minh

Công ty Nhật Minh

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Kế toán

Công ty Nhật Minh

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

lương tăng định kì hằng nằm từ 5-8% trên tổng lương